تحلیل آمار کمپین های بازاریابی با Google Analytics

در این آموزش ویدئویی، به شما می یاد می دهیم چطور کمپین های آنلاین خود را ارزیابی کنید و ببینید چه کانال های تبلیغاتی موثر هستند.

 

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت