چرا افزونه های کاربردی را لازم دارید؟

افزونه های کاربردی، بر اساس تجربیات چندین سال کار و تعامل با نرم افزارهای سازمانی متداول مانند ERP، CRM و … طراحی می شوند. با استفاده از این افزونه ها، روند عملیاتی که در نرم افزار ها در حال انجام است می تواند تسهیل می شود، و نتیجه ی آن بهبود فرآیند ها، رضایت کارمندان و داشتن داده های صحیح و قابل اتکا در سازمان است.

افزونه های کاربردی ارائه شده توسط iaddon، به صورت پیش فرض برای یکپارچه شدن با Dynamics CRM طراحی شده اند، اما اگر شما نرم افزاری را در سازمان خود دارید که می توانید آنرا توسعه دهید، شما هم می توانید از این افزونه ها استفاده کنید.


محصولات


مطالب آموزشی


سفارش افزونه ی اختصاصی
تمامی حقوق محفوظ به سایت iaddon.ir می باشد

عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت