پشتیبانی مشتریان و Ticketing

دریافت صحیح درخواست ها و شکایت مشتریان، یکی از عوامل موثر در جلب رضایت مشتری، ترمیم و برنامه ریزی صحیح برای فرآیند های فروش و پشتیبانی، یافتن مشکلات سازمان، و در نهایت رسیدن به داده های صحیح، جهت ارزیابی تیم پشتیبانی و کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده است.
با استفاده از سیستم تیکتینگ یا پرتال مشتریان iaddon، شما با بهره گیری از امکانات موجود در Dynamics CRM، می توانید فرآیند پشتیبانی را خودکار کرده و ارزیابی صحیحی از این بخش از سازمان خود داشته باشید.

ویژگی های اصلی:

تحت وب و استفاده ی آسان

امکان ضمیمه صوت، تصویر و …. برای پاسخ به مشتری

ارسال ایمیل یا SMS  به محض درج تیکت جدید یا پاسخ جدید توسط مشتری، به تیم پشتیبانی

KPI های اساسی خدمات پس از فروش جهت اندازه گیری کیفیت عملکرد تیم فروش

پشتیبانی مشتریان و Ticketing

دریافت صحیح درخواست ها و شکایت مشتریان، یکی از عوامل موثر در جلب رضایت مشتری، ترمیم و برنامه ریزی صحیح برای فرآیند های فروش و پشتیبانی، یافتن مشکلات سازمان، و در نهایت رسیدن به داده های صحیح، جهت ارزیابی تیم پشتیبانی و کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده است.
با استفاده از سیستم تیکتینگ یا پرتال مشتریان iaddon، شما با بهره گیری از امکانات موجود در Dynamics CRM، می توانید فرآیند پشتیبانی را خودکار کرده و ارزیابی صحیحی از این بخش از سازمان خود داشته باشید.

ویژگی های اصلی:

تحت وب و استفاده ی آسان

امکان ضمیمه صوت، تصویر و …. برای پاسخ به مشتری

ارسال ایمیل یا SMS  به محض درج تیکت جدید یا پاسخ جدید توسط مشتری، به تیم پشتیبانی

KPI های اساسی خدمات پس از فروش جهت اندازه گیری کیفیت عملکرد تیم فروش
عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت