هشدار و Notification رویداد های کسب و کار

با استفاده از این افزونه ی کاربردی، می توانید بر حسب شرایط و اتفاقات که در برنامه های موجود در فرآیند کسب و کار شما رخ می دهد، به کارمندان خود Notification بفرستید تا مانند اعلان های عمومی Windows، برای آنها نیز پیامی در Desktop شان ظاهر شود.

این برنامه نسخه ی موبایل برای گوشی های Android هم دارد و بنابر نیاز سازمان ها توسط iAddon قابل سفارشی سازی است.


سیستم notification
عضو خبرنامه ما شوید
و فیلم ها و مطالب آموزشی را زودتر از بقیه دریافت کنید

تکمیل عضویت
اطلاعات شما پیش ما محفوظ می ماند
عضو خبرنامه شوید و آخرین فیلم ها و پیشنهاد ها را زودتر از بقیه دریافت کنید.
تکمیل عضویت